تشخيص و درمان پكتوس اكس‌كاواتوم/ دكتر منوچهر آقاجان‌زاده

منتشرشده توسط rashtgps در تاریخ

07sبا پکتوس اکس‌کاواتوم چه باید کرد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، باید انواع ناهنجاری‌های مادرزادی جدار قفسه‌ی سینه را شناخت.
علتی که باعث شد به این ناهنجاری بپردازم، برخورد با بیماران متعددی بود که با انواع مشکلات مراجعه کرده بودند.

شرح حال
جوان ۲۴ ساله‌ای با پکتوس اکس‌کاواتوم (Pectus Excavatum) مراجعه می‌کند. از تنگی نفس و تپش قلب شکایت دارد. می‌گوید خجالت می‌کشم به خواستگاری بروم. به‌طور جدی می‌خواهد که شکل قفسه‌ی سینه‌ی او را اصلاح کنیم. در معاینه تورفتگی شدید است (تصاویر ۳-۱). بیمار عمل می‌شود و میزان رضایت پس از عمل عالی است (تصویر ۴).

تصویر 1. یک بیمار مبتلا به پکتوس اکس‌کاواتوم
تصویر ۱٫ یک بیمار مبتلا به پکتوس اکس‌کاواتوم
تصویر 2. رادیوگرافی نیم‌رخ بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم
تصویر ۲٫ رادیوگرافی نیم‌رخ بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم
تصویر 3. سی‌تی اسکن بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که قلب تحت فشار است
تصویر ۳٫ سی‌تی اسکن بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که قلب تحت فشار است

تصویر 4. رادیوگرافی رخ پس از عمل بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که دو میله‌ی فلزی در آن مشاهده می‌شود

تصویر ۴٫ رادیوگرافی رخ پس از عمل بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که دو میله‌ی فلزی در آن مشاهده می‌شود

ناهنجاری‌های قفسه‌ی سینه
ناهنجاری‌های مادرزادی شایع جدار قفسه‌ی سینه شامل موارد زیر است:
– تورفتگی استرنوم همراه با دنده‌های مربوطه یا پکتوس اکس‌کاواتوم
– برآمدگی استرنوم همراه با دنده‌ها یا پکتوس کاریناتوم (Pectus Carinatum)  که به «سینه کبوتری» هم معروف است
– شکاف در جناغ سینه (استرنوم) یا Sternal Cleft
– Poland syndrome
– ناهنجاری‌های دنده‌ها.

پکتوس اکس‌کاواتوم
دپرسیون یا تورفتگی استرنوم همراه با غضروف دنده‌های مربوطه را گویند. به آن «سینه قیفی» (Funnel Chest) هم گفته می‌شود. در این ضایعه دنده‌های ۱و ۲ و دسته‌ی استرنوم در محل طبیعی خود قرار دارند ولی غضروف‌های دنده‌های پایینی و استرنوم به داخل مدیاستن قدامی تورفتگی دارد. در اغلب موارد این عارضه غیرقرینه است، سمت راست بیشتر فرورفتگی پیدا می‌کند و استرنوم هم دچار چرخش می‌شود.
قفسه‌ی سینه‌ی بچه‌هایی که دچار PE هستند پهن است و در آن‌ها لوردوز و شانه‌های قلابی شکل هم دیده می‌شود. PE در ۸۶% موارد خود را موقع تولد یا در سال اول پس از تولد نشان می‌دهد. این بیماری به‌ندرت خودبه‌خود خوب می‌شود یا علایم آن از بین می‌رود و وضع و موقعیت آن در جریان رشد اطفال و در دوران بلوغ خیلی بدتر و بدشکل‌تر می‌شود.
اسکولیوزیس در ۲۶% بیماران مبتلا به PE دیده می‌شود، بنابراین در بیماران فوق باید حتماً اسکولیوزیس بررسی شود. اصلاح PE باعث جلوگیری از بروز اسکولیوزیس می‌شود. آسم هم در ۲/۵% اطفال مبتلا به PE دیده می‌شود.

اتیولوژی و شیوع
شیوع PE یک مورد در هر ۳ تا ۴ هزار نفر بوده و در پسرها شایع‌تر است. رشد بیش از حد قسمت‌های غضروفی باعث تورفتگی استرنوم می‌شود. علت ایجاد PE معلوم نیست. شیوع فامیلی در PE زیاد است (۳۷%). در دوقلوها هم زیاد دیده می‌شود. در سندرم مارفان هم PE با شدت بیشتری دیده می‌شود و شیوع اسکولیوزیس هم در آن‌ها بیشتر است.
پکتوس اکس‌کاواتوم با ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی و ریوی زیر دیده می‌شود:
– رینگ آئورت
– نارسایی آئورت
– ASD
– VSD
– دکستروکاردی
– مالفورماسیون Ebstein
– تنگی هیپرتروفیک ساب‌آئورتیک
– PDA
– تنگی شریان ریوی
– آنومالی وریدهای ریوی
– تترالوژی فالوت
– آترزی دریچه‌ی سه‌لتی (Tricuspid).

تصویر 5. رادیوگرافی نیم‌رخ بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که فاصله‌ی استرنوم تا ستون فقرات خیلی کم است
تصویر ۵٫ رادیوگرافی نیم‌رخ بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که فاصله‌ی استرنوم تا ستون فقرات خیلی کم است

علایم
در نوزادان و اطفال PE به‌خوبی تحمل می‌شود و ایجاد علایم نمی‌کند، زیرا جدار قفسه‌ی سینه در این سنین بسیار متحرک و منعطف (Flexible) است. اما اگر این بچه‌ها دارای لوزه‌های بزرگ باشند ممکن است مشکلات تنفسی پیدا کنند زیرا فشار قسمت فوقانی باعث تنگی راه‌های تنفسی می‌گردد. بچه‌های بزرگ‌تر معمولاً از درد قفسه‌ی سینه شکایت دارند. درد بیشتر در ناحیه‌ای که تغییر شکل دارد احساس می‌شود. همچنین پس از فعالیت ورزشی درد بیماران شدیدتر می‌شود. تپش قلب و آریتمی هم از شکایت بیماران است. در بعضی از بیماران پرولاپس دریچه‌ی میترال وجود دارد که توام با آریتمی‌های دهلیزی است. با افزایش سن وضع ظاهری بدتر می‌شود.
ناهنجاری‌های اسکلتی- عضلانی در پکتوس اکس‌کاواتوم به‌شرح زیر است:
– اسکولیوزیس
– کیفوزیس
– میوپاتی
– سندرم مارفان
– نوروفیبروماتوز
– سندرم «پرون- بلی» (Prune-Belly)
– سندرم «پیر- روبین» (Pierre-Robin)
– فلج مغزی (Cerebral Palsy)
– توبروز اسکلروزیس (Tuberous Sclerosis)
– هرنی مادرزادی دیافراگم.

 تصویر 6. سی‌تی اسکن بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که ریه‌ی چپ تحت فشار است
تصویر ۶٫ سی‌تی اسکن بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که ریه‌ی چپ تحت فشار است

پاتوفیزیولوژی
بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که PE هیچ‌گونه علایم قلبی– عروقی و ریوی ایجاد نمی‌کند (Haller, 1970) اما گزارشی (Sauerbruch, 1912) وجود دارد که در آن دختر ۱۸ ساله‌ای با PE تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد که علایم بیماری به‌صورت تپش قلب و عدم تحمل کارهای روزمره بوده است. در این گزارش بیمار با فعالیت دچار تنگی نفس و خستگی می‌شد ولی سه سال پس از عمل روزانه ۱۴-۱۲ ساعت بدون خستگی و تپش قلب کار می‌کرد.
در بیماران مبتلا به PE عملکرد قلب (EKG) و ریه (ABG و اسپیرومتری) باید بررسی شود. در معاینه‌ی فیزیکی معمولاً یک سوفل سیستولیک شنیده می‌شود که علت آن را به‌خاطر فشار و نزدیکی بین استرنوم و شریان ریوی می‌دانند.

تصویر 7. بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم پیش و پس از عمل
تصویر ۷٫ بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم پیش و پس از عمل

علایم قلبی: در الکتروکاردیوگرام (EKG) بیماران یافته‌های زیر دیده می‌شود:
۱- Right axis deviation
۲- T segment, depressed ST
۳- Tall P wave
۴- Right bundle branch block
۵- Combined block
۶- هیپرتروفی بطن چپ
۷- هیپرتروفی دهلیز چپ
۸- تاکی‌کاردی‌های پروکسیسمال.
اما شایع‌ترین یافته در EKG عبارت از Right axis deviation و T segment, depressed ST است.
در اکوکاردیوگرافی پرولاپس دریچه‌ی میترال هم گزارش می‌شود.

 تصویر 8. رادیوگرافی رخ پس از عمل بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که یک میله‌ی فلزی در آن مشاهده می‌شود
تصویر ۸٫ رادیوگرافی رخ پس از عمل بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم که یک میله‌ی فلزی در آن مشاهده می‌شود

علایم ریوی: در بررسی عملکرد ریه‌ها در این بیماران Total capaciy نرمال است (Cook, 1951). Maximum breathing capacity در حدود ۵۰% کاهش دارد که پس از جراحی در حدود ۳۱% افزایش پیدا می‌کند. اما در گزارش دیگری ظرفیت‌های ریوی مثل Vital capacity و  Maximum ventilation voluntary پایین‌تر از افراد نرمال است.
به‌طور کلی باید گفت ترمیم و اصلاح PE تاثیر مثبتی روی عملکرد ریوی دارد و بررسی‌های چهار دهه‌ی اخیر همگی نشان‌دهنده‌ی این است که پس از جراحی PE تست‌ها و عملکرد ریوی بهتر شده است و بیماران فعالیت‌های ورزشی و کاری را خیلی بهتر تحمل می‌کنند.
اثر پکتوس اکس‌کاواتوم روی قلب و عروق: به‌دلیل جابجایی و تورفتگی استرنوم به‌طرف خلف روی قلب فشار ایجاد می‌شود و بیشترین اثر هم روی بطن راست است. بعضی گزارش‌ها فشار بطن راست را بالا می‌دانند که این حالت شبیه به پریکاردیت کنستریکتیو است.
Stroke volume در وضع خوابیده و نشسته تغییر می‌کند و اگر این بیماران از وضعیت خوابیده به ایستاده و نشسته درآیند، Stroke volume خیلی کم می‌شود. این بیماران در وضع ایستاده دچار تاکی‌کاردی می‌شوند و Cardiac index آنان هم کم است.
پس از جراحی اثرات زیر در قلب پیش می‌آید:
۱- اندکس قلب تا حدود ۳۸% بالا می‌رود
۲- ضربان قلب نرمال می‌شود
۳- تحمل فعالیت بهتر می‌شود
۴- End-diastolic volume بطن راست و چپ افزایش می‌باید
۵- Stroke volume در حدود ۱۹% افزایش می‌یابد.

تصویر 9. سی‌تی اسکن بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم
تصویر ۹٫ سی‌تی اسکن بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم

تشخیص
تشخیص این بیماری با معاینه‌ی بالینی، عکس قفسه‌ی سینه و سی‌تی اسکن انجام می‌شود.

تصویر 10. عکس بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم
تصویر ۱۰٫ عکس بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم

درمان
در گذشته بیشترین اندیکاسیون جراحی به‌خاطر مسایل زیبایی بود اما به‌تدریج ثابت شد که بیماران مبتلا به PE در سنین بالاتر دچار مشکل تنفسی و قلبی می‌شوند. گزارش‌های جدیدی وجود دارد که بهتر است تمام بیماران مبتلا به PE در شرایط مناسب عمل شوند.
۵ تا ۶ سالگی بهترین سن برای اصلاح PE است، زیرا در این سنین بیماران جراحی را بهتر تحمل می‌کنند. هر چه سن بیماران بیشتر باشد، عوارض جراحی و عود بیماری بیشتر است و بیماران عمل جراحی اصلاح PE را بدتر تحمل می‌کنند. البته پیش از عمل جراحی باید بیماران با رادیوگرافی قفسه‌ی سینه بررسی شوند و شدت PE با اندازه‌گیری فاصله‌ی بین استرنوم و ستون فقرات معلوم شود. امروزه با انجام سی‌تی اسکن با ویندوی جدار قفسه‌ی سینه و مدیاستن به‌راحتی می‌توان شدت PE را تعیین کرد.
دلایل عمل جراحی پکتوس اکس‌کاواتوم شامل مسایل ظاهری و زیبایی، مسایل ریوی و مسایل قلبی است.
اولین جراحی PE را Meyer در سال ۱۹۱۱ انجام داد. Ravitch به‌تدریج عمل جراحی را کامل‌تر کرد که امروز بیشتر از روش او استفاده می‌شود (شکل ۷).

تصویر 11. عکس بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم
تصویر ۱۱٫ عکس بیماری با پکتوس اکس‌کاواتوم

روش‌های جراحی
روش‌های مختلف برای جراحی پکتوس اکس‌کاواتوم وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱-  روش Ravitch (Ravitch operation)
۲- برگردان کامل استرنوم  (Sternal turnover)
۳- روش Nuss (Nuss operation)
روش Nuss: در سال ۱۹۹۸ جراحی به نام Nuss روشی برای اصلاح پکتوس اکس‌کاواتوم گزارش کرد که به نام خود او مشهور شد. او ۴۵ بیمار زیر ۱۵ سال را با روش خود عمل کرد و نتایج آن را منتشر ساخت. تا کنون ۳۲۰ بیمار را با روش فوق در کشور کره جراحی کرده‌اند که نتایج بسیار مطلوبی داشته است.
در این روش استرنوم توسط یک میله‌ی فلزی منحنی شکل بدون قطع غضروف دنده‌ها بلند می‌شود و تورفتگی آن اصلاح می‌شود. روش کار به این صورت است که دو شکاف در جدار خارجی قفسه‌ی سینه ایجاد می‌کنند و از آن‌ها یک بار فولادی محدب را از پشت استرنوم و از جلوی قلب عبور می‌دهند. این میله را به‌مدت دو سال در پشت استرنوم جاگذاری می‌کنند و پس از مناسب شدن شکل جدار قفسه‌ی سینه میله خارج می‌شود. این روش به‌تدریج در افراد بزرگ‌سال هم انجام گرفت و در سال ۲۰۰۲ نتایج این عمل در ۳۰۳ بیمار بزرگ‌سال گزارش شد. پس از عمل از بی‌حسی اپی‌دورال استفاده استفاده می‌شود و این روش با توراکوسکوپی هم قابل انجام است.
در ایران ابزار و وسایل عمل Nuss وجود ندارد و بنابراین گزارشی در مورد عمل فوق موجود نیست. در ضمن، تا آن‌جا که من خبر دارم، تمایل زیادی به این روش وجود ندارد. اما امروزه توصیه بر این است که تمام بیماران با پکتوس اکس‌کاواتوم در سنین کودکی اصلاح شوند زیرا این افراد در دوران جوانی دچار مشکل طبی و زیبایی و روحی و گوشه‌گیر می‌شوند. البته خود بنده شاهد چند مورد از این افراد بودم که مجبور شدم در سنین بالا آن‌ها را عمل کنم. در گزارش Nuss افراد بزرگ‌سال مبتلا به پکتوس اکس‌کاواتوم که او اصلاح کرده است هم وجود دارد.

تصویر 12. اصلاح پکتوس اکس‌کاواتوم به روش Nuss
تصویر ۱۲٫ اصلاح پکتوس اکس‌کاواتوم به روش Nuss

توصیه
مولف ۱۸ بیمار مبتلا به پکتوس اکس‌کاواتوم را عمل کرده که سن بیماران بین ۶ تا ۲۴ سال بوده است. میزان رضایت اصلاح‌شدگان پس از دو سال پی‌گیری بالای ۸۰% بود. توصیه‌ی بنده این است که تمام موارد پکتوس اکس‌کاواتوم متوسط (فاصله‌ی استرنوم تا ستون فقرات بین ۴ تا ۶ سانتی‌متر) تا شدید (فاصله‌ی استرنوم تا ستون فقرات کمتر از ۴ سانتی‌متر) در سنین ۵ الی ۶ سالگی اصلاح شوند.
Ref: Thomas W. Shields; Chest wall deformities. General Thoracic Surgery 2005: volume 1

دکتر منوچهر آقاجان‌زاده
فوق تخصص جراحی قفسه‌ی سینه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نشانی: رشت، گلسار، ابتدای بلوار نماز، ساختمان جاوید، تلفن: ۷۲۲۳۶۱۵


63 دیدگاه

علی · اردیبهشت ۱۷, ۱۳۸۸ در ۳:۲۰ ب.ظ

با سلام
من ۲۳ ساله دچار (pectus carinatum) یا برآمدگی جناغ قفسه سینه هستم لطفاً در مورد این ناهنجاری و راه های درمانش توضیح بدید برای مشورت آیا باید با یک ارتوپد مشورت کنم یا یک جراح عمومی؟

rashtgps · اردیبهشت ۲۰, ۱۳۸۸ در ۱۱:۴۳ ق.ظ

سلام. از آقای دکتر آقاجان‌زاده پرسیدیم، فرمودند:
۱- جراحی در پکتوس کاریناتوم بیشتر به علت زیبایی انجام می‌شود با این‌حال انجام معاینه و سی‌تی اسکن برای ارزیابی شدت ضایعه و اختلالات همراه ضروری است.
۲- با یک فوق تخصص جراحی قفسه‌ی سینه (توراکس) مشورت کنید.

ب · خرداد ۲۴, ۱۳۸۸ در ۸:۵۷ ب.ظ

سلام آقای دکتر.آقای دکتر ممنون میشوم در خصوص سوالم راهنمایی کنین وجوابش رو از طریق ایمیل آدرسم مطلع فرمایین.لطفا فوری است
فردی با جنسیت مذکر ومیانسال دارای برآمدگی در ناحیه قفسه سینه طی هفته های اخیر است.رادیولوزی هم تشخیص نتوانسته بدهد ونتیجه ای که اعلام کرده اند تورم غضروفهای قفسه سینه است ولی علت را نمیدانند.لطفا در این خصوص که این علایم مربوط به چه موردی هست وچه نوع بیماری است را به ایمیل ؟آدرسم بفرستین.ولازم به ذکر است فرد دارای ناراحتی کلیوی وکیست میباشد آیا متورم مرتبط با آن است.با تشکر

rashtgps · خرداد ۲۶, ۱۳۸۸ در ۱:۰۰ ب.ظ

سلام. پاسخ دکتر آقاجان‌زاده:
به‌ویژه اگر درد داشته باشد نیاز به معاینه‌ی فوری توسط جراح فوق تخصص قفسه‌ی سینه و احتمالا سی تی اسکن دارد. (پاسخ ای‌میل هم شد.)

s · تیر ۱, ۱۳۸۸ در ۴:۴۴ ب.ظ

من هم سینه ام سمت راست کمی متورم است گاهی اوقات هم قلبم تیر میکشه به نظر شما این چه بیماریه؟
درضمن ۱۶ سالمه.
اگه میشه به ایمیلم جوابو بدین.

علی · تیر ۷, ۱۳۸۸ در ۱۲:۰۴ ب.ظ

سلام میشه در مورد عمل جراحی و درمان (pectus carinatum) یا برآمدگی جناغ قفسه سینه توضیح بیشتری بدین همچنین در مورد هزینه عمل و آیا بیمه این نوع عمل ها را پوشش میده ؟

ازتون بخاطر سایت مفید و آموزندتون تشکر می کنم

مهران · تیر ۱۳, ۱۳۸۸ در ۱۱:۳۲ ق.ظ

در مورد هزینه عمل میشه توضیح بدید؟

rashtgps · تیر ۱۴, ۱۳۸۸ در ۶:۱۰ ب.ظ

سلام. پاسخ دکتر آقاجان‌زاده:
هزینه‌ی عمل جراحی این بیماری‌ها در بیمارستان‌های مختلف متفاوت است ولی خوشبختانه توسط بیمه پوشش داده می‌شود.
در ضمن، به‌زودی مقاله‌ای درباره‌ی پکتوس کاریناتوم هم خواهیم داشت.

علي · تیر ۲۲, ۱۳۸۸ در ۹:۳۰ ق.ظ

سلام آیا بعد از عمل محدودیتی از لحاظ فعالیتهای فیزیکی برای بیمار به وجود میاد ؟

  rashtgps · تیر ۳۱, ۱۳۸۸ در ۱۱:۰۱ ق.ظ

  با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ
  پس از دو سه ماه از عمل جراحی محدودیتی در فعالیت‌های فیزیکی وجود نخواهد داشت.

علی · مرداد ۲۷, ۱۳۸۸ در ۶:۵۳ ب.ظ

کماکان منتظر مقالتون در مورد پکتوس کاریناتوم هستیم

  rashtgps · مرداد ۲۸, ۱۳۸۸ در ۴:۵۹ ب.ظ

  با تشکر، پیغام شما را به دکتر آقاجان‌زاده می‌رسانیم.

محسن · مرداد ۲۹, ۱۳۸۸ در ۱۲:۵۸ ق.ظ

سلام
قفسه ی سینه ی من حالت جمع شده داره و به جای اینکه پهن باشه برآمده شده. چه کار کنم سینه ام پهن بشه؟
ولی جناقم جلو یا عقب نرفته و از نظر ظاهری طبیعی به نظر میرسه اما بعضی وقتا درد شدیدی توی جناقم حس میکنم (یه احساسی که انگار یه لقمه توی گلوم گیر کرده) و مشکل تنفسی پیدا میکنم.

  rashtgps · آبان ۱۲, ۱۳۸۸ در ۶:۴۶ ب.ظ

  پاسخ دکتر آقاجان‌زاده به محسن:
  شما مبتلا به پکتوس کاریناتوم هستید. بنابراین باید زیر نظر یک متخصص داخلی عکس سینه و نوار قلب بگیرید و اسپیرومتری (سنجش عملکرد ریه) انجام دهید. اگر قلب و ریه تحت فشار بود، باید عمل شوید ولی در غیر این‌صورت، جراحی فقط جنبه‌ی زیبایی دارد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقاله‌ی «تشخیص و درمان پکتوس ‌کاریناتوم» به نشانی http://rashtgpa.com/?p=1520 در همین سایت مراجعه فرمایید.

اشکان · مهر ۱۴, ۱۳۸۸ در ۱:۴۵ ب.ظ

سلام
من مبتلا به بیماری پکتوس اکسکاواتوم شدید هستم. در ۱۴ سالگی عمل شدم ولی این بیماری دوباره عود کرد و الان در ۲۰ سالگی دارای مشکلاتی از جمله تنگی نفس، خستگی و تپش قلب می باشم. پزشک معالجم می گوید که عمل مجدد صرفا برای زیبایی خواهد بود و ریسک بسیار بالایی دارد و بهتر است مجددا عمل نشوم. از شما سوال دارم که آیا عمل مجدد باعث بهبود وضعیتم می شود و آیا این عمل ریسک زیادی دارد؟
متشکرم.

  rashtgps · آبان ۱۲, ۱۳۸۸ در ۶:۴۰ ب.ظ

  پاسخ دکتر آقاجان‌زاده به اشکان:
  عمل پکتوس اکس‌کاواتوم بنا بر تمام مراجع ۱۰٪ احتمال عود دارد. شما باید زیر نظر یک متخصص داخلی عکس سینه و نوار قلب بگیرید و اسپیرومتری (سنجش عملکرد ریه) انجام دهید. اگر قلب و ریه تحت فشار بود، قطعاً باید عمل شوید و جراحی فقط جنبه‌ی زیبایی ندارد. ریسک عمل مجدد هم بالاتر از عمل اول نیست.

شبنم · آبان ۱۵, ۱۳۸۸ در ۳:۵۷ ب.ظ

درود
جناغ سینه دختر ۶ ساله من کمی کوتاه تر وبرجسته تر است دکتر اطفال موردی ندیده ولی یک پزشک رایولوزی نوشت چه بایدکرد باتوجه به اینکه هیچ مشکلی ندارد ممنونم

rashtgps · آبان ۲۰, ۱۳۸۸ در ۶:۵۷ ب.ظ

پاسخ دکتر آقاجان‌زاده به شبنم:
اگر به‌نظر پزشک اطفال مشکلی از لحاظ قلبی و تنفسی برایش ایجاد نشده، به‌نظر نمی‌رسد نیازی به اقدام خاصی باشد؛ با توجه به این‌که از لحاظ زیبایی هم موردی ندارد.

محبوبه · آذر ۱۱, ۱۳۸۸ در ۱:۱۸ ب.ظ

با سلام
من دختری ۲۴ ساله هستم از ۱۵ سالگی احساس کردم که جناق سینم سمت راست برـمدگی داره یعنی سمت راست جناق سینم بالتر از سمت چپه اما این مسئلرو تا خودم به کسی نگم متوجه نمیشه دیده نمیشه اما اگه خودم بگم همه میگن وای چرا اینجوریه سمت راستت باد کرده انگار این مسئله منو ناراحت میکنه و نگرانم از اینکه این برآمدگی بزرگتر بشه در ضمن من از همون ۱۵ سالگی دچار حمله ی آسم شدم و هنوزم تحت معالجه ی فوق تخصص ریه هستم اما هربار بهشون استخوان جناق سینمو نشون میدم میگن مشکل خاصی نیست و همیشه برام سپری و قرص مینویسن آیا این برآمدگی نشانه ی بیماریه خاصیه؟ ممکنه بزرگتر بشه ؟
لطفا جوابمو بدید چون این مسئله همه ی ذهنمو مشغول کرده
متشکرم

  rashtgps · آذر ۲۲, ۱۳۸۸ در ۷:۰۱ ب.ظ

  پاسخ دکتر آقاجان‌زاده به محبوبه:
  همان‌طور که در پاسخ به پرسش‌های پیش گفتیم، در این موارد که مشکلی از لحاظ قلبی و تنفسی ایجاد نمی‌کند نیازی به اقدام خاصی نیست و احساس نگرانی از بزرگ شدن آن هم بی‌مورد است.

مسعود · دی ۲۰, ۱۳۸۸ در ۱:۲۵ ب.ظ

سلام
من امروز این مطلب رو دیدم
پسری هستم ۲۸ ساله و مدتیه که متوجه این عارضه شدم ( فرورفتگی طرف چپ سینه ) با ایجاد این عارضه همزمان نیز افتادگی کتف در سمت چپ و بعضی مواقع که بی حرکت می مونم تاری دید در چشم چپ نیز پیدا می کنم
باید چیکار کنم ؟ به چه نوع پزشکی باید مراجعه کنم
در صورت عمل ، ریسک عمل چقدره ؟
ممنون میشم با ایمیل هم جواب بدین

puya sajedi · اسفند ۴, ۱۳۸۸ در ۲:۴۷ ب.ظ

سلام
پسری هستم ۲۷ ساله. حدود ۱۰ ساله که فرورفتگی در ناحیه قفسه سینه دارم و از این بابت لطمات اجتماعی زیادی خورده ام.به تازگی مشغول کار نسبتا فیزیکی شدم و درد شدیدی در قسمت فرورفتگی احساس میکنم. آیا این مشکل در این سن هم رفع میشه؟ آیا در صورت عمل توان انجام کار فیزیکی را خواهم داشت؟ درضمن از اوضاع فعلی خودم خیلی ناراحت هستم خصوصا برای ازدواج! به نظر شما بهترین اقدام چیه؟با تشکر

  Rashtgps 2 · اردیبهشت ۷, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۳ ق.ظ

  پاسخ آقای دکتر آقاجانخواه به پویا:مشکل شما با جراحی برطرف خواهد شد.

رضا · فروردین ۶, ۱۳۸۹ در ۹:۳۳ ق.ظ

سلام
من ۲۴ ساله هستم و در طرف راست بدنم کوتاهی دندها ، جمع شدگی آنها ،افتادگی شانه ،جمع شدگی شانه و درآمدگی کتف دارم. الان در ۲۴ سالگی دچار مشکلات خفیف تنفسی ، تپش قلب که دکتر گفتند به خاطر استرس و افسردگی هست ، و مشکلات شدید روحی هستم
من انگیزه ای برای ادامه ندارم چون پول عمل کردن هم ندارم ولی حاضرم برای یک بار اقدام کنم آیا امید هست . لطفا درمورد نحوه عمل توضیح دهید . من در اصفهان هستم. متشکرم

  Rashtgps 2 · فروردین ۲۲, ۱۳۸۹ در ۵:۰۸ ب.ظ

  پاسخ آقای دکتر آقاجانزاده به رضا: اگر اعصاب شبکه بازویی شما دچار مشکل و اتروفی نشده باشد عمل جراحی درباره شما پاسخ خواهد داد.نیازست توسط پزشک معاینه شوید.در صورت تمایل در اصفهان می توانید به آقای دکتر طباطبایی مراجعه نمایید.

امیر · فروردین ۳۱, ۱۳۸۹ در ۸:۵۲ ب.ظ

من ۲۵ ساله جنسیت مذکر
من در سن بلوغ متوجه فرو رفتگی قفسه سینه(قفسه سینه قیفی شکل)شدم به دکتر هم مراجعه نمودم و پس از معاینه به بنده گفتن مشکل مادرزادی است و پس از عکس برداری مشکلی خاصی از لحاظ تنفسی و ریه مشاهده نشد . در زندگی شخصیم با مشکلاتی مواجه شدم و از نظر روانی تحمل این موضوع را ندارم آیا امکان عمل جراحی وجود دارد . خواهشمندم راهنماییم کنید
با تشکر

  ایمان · اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۰ در ۵:۵۰ ب.ظ

  سلام من ۲۵ سالمه ۶ ساله پیش فرو رفتگی شدید قفسه سینه داشتم البته مشکل خاصی از نظر ریوی و.. نداشتم بلکه از نظر روانی اذیتم می کرد عمل کردم اما بعد گذشت ۶ سال هنوز هم از نظر روانی باهاش مشکل دارم مخصوصا تو ناحیه ی تر قوه هام که ۲ تا دنده زیریش، سمت راست بالا تر از سمت چپه و حالت کفتری داره می خواستم ببینم میشه کاریش کرد که از این حالت خارج بشه و شکل طبیعی بگیره
  ممنون

وحید · اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۹ در ۸:۰۲ ب.ظ

سن من ۲۸ سال و مذکر . مشکل سینه قیفی شکل دارم میخواهم جراحی کنم . چه جوری میتونم با اقای دکتر اقا جان زاده مشورت کنم ضمن اینکه تلفنی که برای تماس گذاشتید پاسخگو نیست. بعد از جراحی چه مدت باید بستری شوم؟ ممنون

  Rashtgps 2 · تیر ۱, ۱۳۸۹ در ۱۱:۲۹ ق.ظ

  پاسخ دکتر آقاجانزاده به وحید: ۷تا ۱۰ روز بستری و حدود دو ماه برای برگشتن به زندگی روز مره نیاز است. ضمنا برای تماس با مطب دکنر عصر ها از ساعت ۵ تا ۷ با تلفن زیر مقاله تماس بگیرید.

مهرداد · خرداد ۲۷, ۱۳۸۹ در ۱۲:۰۳ ب.ظ

سلام جناب دکتر

ضمن تشکر از سایت مفید و خوبتون
سوال بنده اینجاست که چند ماه پیش به دلیل تصادفی که داشتم و خونریزی داخلی داشتم طحالم رو برداشتن و شکم در اتاق عمل بازشده.از بعدش طرف چپ قفسه سینم بالاتر از طرف راست اومده و طرف راست رفته پایین طوری که با حبس کردن نفس در سینه کاملا به طور عینی قابل رویت هست و بین محل اتصال دنده هفتم از پایین بر امدگی گرد مانندی هست که با لمس مشخص میشه و میگن قضروفش شکسته و با لمس این قسمت به شدت درد میگیره و دکتر جراح هم میگه ما برای قفسه سینه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم حتی شکستگی به همون صورت باید جوش بخوره{البته من شکستگی دنده اصلا نداشتم}. و هنگام عطسه یا فشار طرف راست دنده های هفتم و هشتم طرف فرو رفته راست به شدت درد میگیره.ضمنا شیراز هستم و اگر همکار مجرب و متخصصی در شهر ما دارید لطفا بهم معرفی کنید کم کم از زندگی نا امید شدم.

  Rashtgps 2 · تیر ۲۳, ۱۳۸۹ در ۵:۱۳ ق.ظ

  با پوزش به علت تاخیر ,پاسخ دکتر آقاجانزاده به مهرداد: اگر این شکستگی غضروف دنده ای باعث تغییر شکل شده باشد با جراحی قابل اصلاح است.درباره درد هم چنانچه با درمانهای دارویی خوراکی برطرف نشود با تزریق برای بلوک عصبی پاسخ می دهد. ضمنا شما در شیراز می توانید به آقای دکتر فتاحی در بیمارستان نمازی مراجعه کنید.

مهرداد · خرداد ۲۷, ۱۳۸۹ در ۱۲:۰۶ ب.ظ

ببخشید یادم رفت بگم ۲۶ سالمه و ۷ ماه هم از تصادفم میگذره

حمیدرضا · خرداد ۳۱, ۱۳۸۹ در ۳:۳۹ ب.ظ

با سلام .
من ۱۷ سال دارم و از ۱۳ سالگی دچار فرو رفتگی قفسه سینه به طور خفیف بودم ولی حالا خیلی بدتر شده و احساس می کنم جای قلبم تنگ شده.می خواستم بپرسم آیا این فرو رفتگی بدتر می شود ؟واینکه آیا با بدنسازی خوب می شود؟ و سول اخر اینکه سیگار یا قلیان برای من مضر است یا نه؟

حمیدرضا · خرداد ۳۱, ۱۳۸۹ در ۳:۴۱ ب.ظ

با سلام .
من ۱۷ سال دارم .می خواستم بپرسم آیا فرو رفتگی قفسه بدتر می شود ؟واینکه آیا با بدنسازی خوب می شود؟ و سول اخر اینکه سیگار یا قلیان برای من مضر است یا نه؟

  Rashtgps 2 · تیر ۱, ۱۳۸۹ در ۱۱:۱۵ ق.ظ

  پاسخ آقای دکتر آقاجانزاده به حمیدرضا: ورزش یا فیزیوتراپی تاثیری در بهبود ندارد. بهتر است سیگار یا قلیان مصرف نکنید.

مهرداد · تیر ۲, ۱۳۸۹ در ۱:۵۴ ق.ظ

آقای دکتر جواب بنده رو هم بدید ممنون میشم.۶ تا پست بالاتر

با تشکر

یوسف · تیر ۱۱, ۱۳۸۹ در ۲:۵۴ ب.ظ

سلام
من ۲۴ سال دارم.
فرمرفتگی قفسه سینه دارم. دلیلشو نمیدونم که چرا اینطوری شده . احتمالا بر میگرده به دورتن نوزادی یا شایدم مادرزادی باشه.
من الان می خوام اینو درست کنم. کجا باید برم ؟ دکترش کیه ؟ اصلا درست بشو هست یا نه؟
اگه راهنماییم کنین ممنون میشم.
کدوم شهر , کدوم دکتر پیشنهاد میدین؟؟ فقط بگم که خیلی رفته تو .
اگه میشه سریع جواب بدین
با تشکر
اگه میشه و براتون زحمتی نداره خصوصی به ایمیلم جواب بفرستین.

  Rashtgps 2 · تیر ۲۳, ۱۳۸۹ در ۲:۳۸ ق.ظ

  پاسخ به یوسف: برای درمان باید به جراح قفسه سینه مراجعه نمایید. بیماری با جراحی قابل اصلاح است. می توانید بسته به محل زندگی خود به نزذیکترین مرکز آموزشی درمانی که جراح قفسه سینه داشته باشد مراجعه نمایید.

بهزاد · تیر ۱۱, ۱۳۸۹ در ۴:۴۲ ب.ظ

جناب دکتر من هم دچار این بیماری هستم. تاثیر خیلی بدی رو اعتماد بنفس من گذاشته. من مشغول به تحصیل در شهر شما هستم. می خواستم به شما مراجعه کنم. می شه لطفا یه هزینه تقریبی به من بدید برای جراحی.ممنون

  Rashtgps 2 · تیر ۲۳, ۱۳۸۹ در ۲:۳۴ ق.ظ

  پاسخ به بهزاد:هزینه تقریبی جراحی در مراکز دولتی بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان است. اما برای اطلاعات بیشتر می توانید به مطب آقای دکتر به آدرس درج شده در زیر مقاله مراجعه نمایید.

مهرداد · تیر ۲۴, ۱۳۸۹ در ۶:۵۴ ب.ظ

ممنون جناب دکتر از راهنمایی خوبتون

فقط این اقای دکتر فتاحی که معرفی فرمودید لطفا اسم و فامیل کامل با تخصصشون رو برای من ذکر کنید چون بیمارستان نمازی مراجعه کردم نتونستم پیداشون کنم.با تشکر

  Rashtgps 2 · مرداد ۲۰, ۱۳۸۹ در ۹:۲۰ ب.ظ

  پاسخ به مهرداد: متاسفانه نتوانستیم از دکتر آدرس کاملی به دست آوریم. فقط لازم به توضیح است ایشان جراح عمومی و فوق توراکس هستند. ضمنا در صورت تمایل بهتر است عمل جراحی را در تهران انجام دهید.

ع.ا. · مرداد ۱۷, ۱۳۸۹ در ۱۰:۵۸ ق.ظ

سلام آقای دکتر
خانوم بنده ۲۸ ساله دچار فرورفتگی شدید قفسه سینه و پرولاپس دریچه میترال هستند که برای اکو کردن هم مجبور به اکوی مری شدیم با اینحال دکتر قلب موافق عمل نیستند. ولی آیا به نظر شما امکان درمان کامل برای ایشان با روشهای جاری وجود دارد. بعلت فرورفتگی قفسه سینه تنفس ایشان بسیار سریع و مداوم (دو برابر حالت معمول) می باشد و بسیار نگران مشکلات جدید در آینده هستیم. لطفاً راهنمایی بفرمایید.

با تقدیم احترام

  Rashtgps 2 · مرداد ۲۰, ۱۳۸۹ در ۸:۴۴ ب.ظ

  پاسخ آقای دکتر آقاجانزاده به ع.ا: بیمار باید CTاسکن قفسه سینه انجام دهد و چنان چه اثر فشاری بر روی ارگان ها دیده شود بیمار باید حتما عمل جراحی قفسه سینه انجام دهد.

پویا · مرداد ۲۷, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۹ ب.ظ

سلام آقای دکتر.من پسری ۲۰ ساله که دچار فرورفتگی جناق سینه هستم.دچار مشکل تنفسی و تپش قلب هم نیستم.ضربان قلبم هم ۷۰تا دردقیقه است.از لحاظ ظاهری هم خیلی ناهنجار نیست.در ضمن ورزشکار حرفه ای هم هستم.آیا نیازی به جراحی دارم ؟

  Rashtgps 2 · شهریور ۷, ۱۳۸۹ در ۹:۱۶ ق.ظ

  پاسخ دکتر آقاجانزاده به پویا: اگر از نظر زیبایی مشکل ندارید و از انجاییکه ورزشکار حرفه ای هستید و بعد عمل نمی توانید به طور حرفه ای ورزش کنید توصیه به عمل نمی شود.

مهرداد · شهریور ۱۱, ۱۳۸۹ در ۱۱:۲۲ ق.ظ

با سلام.ممنون جناب دکتر از راهنمایی های خوبتون اگر امکانش هست میخاستم بدونم خودتون هم در تهران ویزیت بیماران دارید ؟ اگر پاسخ + هست لطفا نام بیمارستان و روز های ویزیتتون رو در بیمارستان مذکور بفرمایید.تشکر

  Rashtgps 2 · شهریور ۱۱, ۱۳۸۹ در ۵:۰۶ ب.ظ

  پاسخ به مهرداد:آقای دکتر آقاجانزاده در رشت در بیمارستان دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند.آدرس و شماره تلفن مطب ایشان در زیر مقاله درج شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید عصر ها با ایشان تماس حاصل نمایید.

ali · مهر ۱۲, ۱۳۸۹ در ۸:۰۲ ب.ظ

ba salam:

man pesari hastam 27 sale ke dochare baramadegi ghafaseyesineh hastm .albateh moshkele khasi az nazare tanafosi ya ghalbi khodaro shokr nadaram vali az nazare zaheri
khayli aziyatam mikon mikhastam bebinam avareze amal be che surati hast

merC.

ali · مهر ۲۵, ۱۳۸۹ در ۱۰:۱۹ ب.ظ

ba salam:

man pesari hastam 27 sale ke dochare baramadegi ghafaseyesineh hastm .albateh moshkele khasi az nazare tanafosi ya ghalbi khodaro shokr nadaram vali az nazare zaheri
khayli aziyatam mikon mikhastam bebinam avareze amal be che surati hast

merC.

  Rashtgps 2 · آبان ۲۳, ۱۳۸۹ در ۵:۵۴ ب.ظ

  پاسخ دکتر آقاجانزاده به علی:عوارض عمل شامل عوارض حین عمل جراحی مثل پنوموتوراکس یا عفونت است که قابل درمان است.

Poya · دی ۱۱, ۱۳۸۹ در ۱:۳۷ ق.ظ

سلام خدمت مسئول زحمت کش سایت و آقای دکتر.
من ۱۸ سالمه و فرو رفتگی قفسه سینه دارم از اصفهان و هر کجا که رفتم دکتری پیدا نکردم می خواستم از اقای دکتر بپرسید که ایا همکاری در اصفهان دارند که ادرس مطبشونو به من بدن؟
ممنون

آقای دکتر از سایتتون مچکر · دی ۲۱, ۱۳۸۹ در ۸:۵۷ ق.ظ

آقای دکتر من یک دختر ۲۵ ساله هستم که قبلا فشارهای روحی و عصبی زیادی داشتم خیلی شدید . الان چند ساله که احساس سنگینی توی قلبم می کنم وقتی میخوام نفس عمیق بکشم باید به سمت راست متمایل بشم وگرنه برام سخته نفس بکشم لطفا منو راهنمایی کنید باید چی کار کنم اگر ممکنه جواب رو به ایمیلم بفرستید خیلی ممنون

مریم · دی ۲۲, ۱۳۸۹ در ۱۰:۰۹ ق.ظ

سلام.آقای دکتر من دختری ۲۶ ساله هستم که دنده تحتانی سمت چپم برجستگی داره که اخیرا دردناک شده بعد از مراجعه به دکتر و انجام سی تی اسکن و ام ار آی دکترم به من گفت که در این ناحیه رسوب کلسیم داری ولی مشکل جدی وجود نداره.ولی این موضوع از لحاظ ظاهری منو اذیت میکنه چون نامزدم به این ظاهر خیلی توجه میکنه از من خواسته عمل کنم تا این مشکل برطرف بشه. میخواستم بدونم امکان عمل و اصلاح این مشکل وجود داره. هزینه عمل حدودا چقدر میشه؟

ارش · بهمن ۳, ۱۳۸۹ در ۳:۱۳ ب.ظ

سلام
دکتر من یک پسر بیمار(سینه قیفی شدید)هستم از شهرکرد تو روخدا یک پزشک معالج خوب در اینجا یا در اصفهان برای من معرفی کنید من الان دچار دقدقه ی روحی شدید وهمچنین احساس میکنم که ششهای من گنجایش لازم را ندارند من ۲۲ ساله هستم ایا دنده هایم در این سن قابلییت انعطاف پزیری را دارند یا استفاده
از شیوه میله ی u شکل درمن جواب میدهد دکتر دنده ها از گردن تا راستای نوک پستان کاملا طبیعی هستند و بعد فرو رفته
دکتر یک دنیا ممنون لطفا جواب را برای من ایمیل کنید
خداحافظ

  Rashtgps 2 · بهمن ۶, ۱۳۸۹ در ۱۱:۵۱ ب.ظ

  پاسخ دکتر آقاجانزاده به آرش: مشکل شما با عمل جراحی حل می شود. البته استفاده از شیوه مورد نظر هنوز در ایران استفاده نمی شود. می توانید در اصفهان به جناب آقای دکتر صحت یا دکتر طباطبایی مراجعه کنید.

ارش · بهمن ۴, ۱۳۸۹ در ۱:۱۷ ق.ظ

اقای دکتر تو رو خدا زودتر جوابم را بدید

ارش · بهمن ۷, ۱۳۸۹ در ۸:۴۵ ب.ظ

دکتر اونها مانند شما در جراحی مهارت دارند ؟من شهرکردی هستم میشه ادرس یا شماره تلفنه انها را دهید؟اگر با همین منوال طی کنم در اینده مشکلاتم بیشتر میشود یا فرقی نمیکند؟ایا مطرح نکردن این بیماری با توجه به دانسته ها و اشنایی شما با این افراد در زمان ازدواج ممکن است مشکلی را پیش اورد؟
پدرو یکی از برادران ویکی دو تن از فامیل هایمان هم همین بیماری را دارند اما گودی اسینه ی انها یک سوم یا شاید کمتر از من است
دکتر من تازه درسایتتان فهمیدم که قابل درمان است وگرنه زودتر اقدام میکردم
از خداوند ارزوی سربلندی برایتان دارم وخواهش میکنم به سوالاتم پاسخ دهید
خدا نگه دار

  Rashtgps 2 · بهمن ۸, ۱۳۸۹ در ۱۱:۲۲ ب.ظ

  پاسخ به آرش: دو پزشک نامبرده شده جزء همکاران مجرب هستند به ویژه استاد دکتر صحت. اما متاسفانه اطلاعی از مراکز درمانی یا مطب شان نداریم. شما می توانید با تماس گرفتن با امراکز درمانی دانشگاهی یا نظام پزشکی اصفهان ادرس بگیرید. بهتر است توسط همکاران ویزیت شوید تا درباره وضعتان نظر قطعی دهند.

ارش · بهمن ۸, ۱۳۸۹ در ۱۱:۴۴ ب.ظ

خیلی متشکرم

amir rezai · اسفند ۱۴, ۱۳۸۹ در ۴:۲۰ ب.ظ

سلام
من ۲۴ سال دارم.
فرمرفتگی قفسه سینه دارم. دلیلشو نمیدونم که چرا اینطوری شده . احتمالا بر میگرده به دورتن نوزادی یا شایدم مادرزادی باشه.
من الان می خوام اینو درست کنم. کجا باید برم ؟ دکترش کیه ؟ اصلا درست بشو هست یا نه؟
اگه راهنماییم کنین ممنون میشم.
کدوم شهر , کدوم دکتر پیشنهاد میدین؟؟ فقط بگم که خیلی رفته تو .
اگه میشه سریع جواب بدین
با تشکر
اگه میشه و براتون زحمتی نداره خصوصی به ایمیلم جواب بفرستین.

سجاد · اسفند ۱۵, ۱۳۸۹ در ۸:۵۶ ق.ظ

سلام آقای دکتر.
من۲۴ سالمه و فرو رفتگی قفسه سینه دارم می خواستم از اقای دکتر بپرسید که ایا همکاری در مشهد دارند که ادرس مطبشونو به من بدن؟ودیگه اینکه درحال حاضردر ایران این بیماری با چه روشی معالجه میشه؟
ممنون

reza · فروردین ۲۵, ۱۳۹۰ در ۹:۴۸ ق.ظ

با تشکر ار توجه به این موضوع ، در یکی از پاسخهاتون دیدم که ورزش سنگین بعد عمل منع شده .میخواستم بدونم این موضوع تا چه مدت زمانی است؟ آیا مادام العمر ..؟با توجه به اینکه درروش NUSS فقط تا ۳ ماه منع شده

دیدگاه‌ها بسته است.