اساس‌نامه‌ی انجمن علمی پزشکان عمومی ایران

اساس‌نامه‌ی انجمن علمی پزشکان عمومی ایران

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ به استناد مصوبه دویست‌وشصت‌ودومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوط به آن، انجمن علمی پزشکان عمومی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می‌گردد، که در سطور بعد بطور خلاصه «انجمن» نامیده می‌شود.
ماده ۲ـ انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۳ـ انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت‌مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده ۴ـ مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده ۵ ـ انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ۶ـ انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری‌اسلامی ایران است.

فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف
ماده ۷ـ به منظور نیل به اهداف مذکور درماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد.
۱ـ۷ـ ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل‌نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه‌های گوناگون پزشکی سر و کار دارند.
۲ـ۷ـ همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی.
۳ـ۷ـ ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
۴ـ۷ـ ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی.
۵ــ۷ـ ترغیب و تشویق دانشمندان، ‌ پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی.
۶ـ۷ـ تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمائیهای بازآموزی، آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

فصل سوم ـ عضویت
ماده ۸ـ عضویت در انجمن به طرق زیر می‌‌باشد:
۱ـ۸ـ عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در یکی از رشته‌های پزشکی یا رشته‌های وابسته باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
۲ـ۸ـ عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:
کلیه کسانی که دارای درجه دکترا در یکی از رشته‌های پزشکی باشند.
۳ـ۸ـ عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفتــه شوند.
تبصره ۱ـ اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیات‌مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره ۲ـ اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت‌ موسس و هیأت‌مدیره مذکور در ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.
ماده ۹ـ هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت‌مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۰ـ عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌‌یابد:
۱ـ۱۰ـ استعفای کتبی عضو
۲ـ۱۰ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید.
۳ـ۱۰ـ زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام‌پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.
تبصره ۱ـ مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۲ـ تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیآت نظارت بر عملکرد انجمن بنابر موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آیین‌نامه با هیأت‌مدیره خواهد بود.

فصل چهارم ـ ارکان انجمن
ماده ۱۱ـ انجمن دارای ارکان زیر است:
۱ـ۱۱ـ مجمع عمومی
۲ـ۱۱ـ هیات‌مدیره
۳ـ۱۱ـ بازرس
الف ـ مجمع عمومی
ماده ۱۲ـ مجمع عمومی از گردهمایی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد:
۱ـ۱۲ـ مجمع عمومی عادی که هر سال یک‌بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت بطور فوق‌العاده تشکیل شود.
۲ـ۱۲ـ مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه تصمیمات آن درخصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجـرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق‌العاده به دعوت هیات‌مدیره یا بازرس یا یک‌پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ـ جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده هر یک با حضور حداقل نصف به‌علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ۲ـ چنانچه حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بدست نیامد به فاصله یک‌ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به‌‌ همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ۱۳ـ ‌استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن
۲ـ۱۳ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت
۳ـ۱۳ـ انتخاب و یا عزل اعضای هیات‌مدیره
۴ـ۱۳ـ انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل
۵ـ۱۳ـ تصویب کلیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت‌مدیره
۶ـ۱۳ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن
تبصره- در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.
ب ـ هیأت‌مدیره
ماده ۱۴ـ اعضای هیأ‌ت‌مدیره مرکب از (۵ تا ۹) نفر است و ۲ نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۳ سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیأت‌مدیره افتخاری است.
تبصره- جلسات هیأت مدیره حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده ۱۵ـ هیات‌مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیات‌مدیره انتخاب می‌نماید.
تبصره ۱- رئیس هیأت‌مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیأت‌مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره ۲ـ امضاء اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیأت‌مدیره همراه با امضای خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب او نایب‌رئیس خواهد بود.
تبصره ۳ـ چنانچه هریک از اعضای هیات‌مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیأت‌مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره ۵ـ در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیأت‌مدیره عضو علی‌البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ـ هیأت‌مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره جدیداقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند.
تبصره- هیأت‌مدیره قبلی تا تائید هیأت‌مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده ۱۷ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره:
۱ـ۱۷ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
۲ـ۱۷ـ اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
۳ـ۱۷ـ تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۴ـ۱۷ـ تهیه ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی
۵ـ۱۷ـ تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
۶ـ۱۷ـ تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
۷ـ۱۷ـ قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن
۸ـ۱۷ـ پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق‌العاده
۹ـ۱۷ـ اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه
۱۰ـ۱۷ـ تشکیل کمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن‌ها
۱۱ـ۱۷ـ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین مقررات کشور
۱۲ـ۱۷ـ اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر
۱۳ـ۱۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین مقررات جاری کشور
۱۴ـ۱۷ـ پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده

ج ـ بازرس
ماده ۱۸ـ انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی بکنفر علی‌البدل خواهد بود که هر سه سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹ـ وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱ـ۱۹ـ بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
۲ـ۱۹ـ بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی
۳ـ۱۹ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت‌مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
۴ـ۱۹ـ دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری
ماده ۲۰ـ شرکت بازرس در جلسات هیات‌مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفا‌تر مالی انجمن را از هیات‌مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۲۱ـ در پایان هر سال مالی ریاست هیأت‌مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
ماده ۲۲ـ منابع مالی انجمن عبارتست از:
۱ـ۲۲ـ حق عضویت اعضاء
۲ـ۲۲ـ از محل هدایا و کمک‌ها

فصل پنجم ـ موارد انحلال انجمن
ماده ۲۳ـ در صورت درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس و یا ۳/۱ اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.
ماده ۲۴ـ مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در‌‌ همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت‌ تصفیه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۵ـ هیأت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیـرالانتشار آگهی شود مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.
تبصره- باقیمانده دارایی‌های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیأت مدیره به یکی از موسسات آموزشی‌تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

فصل ششم- سایر مقررات
ماده ۲۶- طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ‌ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۶ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۰/۹/۷۲ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.