آیا گرم کردن موضعی می‌تواند درد کولیک کلیوی را کاهش دهد؟/ دکتر سیدمحمد محمدی

منتشرشده توسط rashtgps در تاریخ

کولیک کلیوی حاد یکی از غیرقابل تحمل‌ترین اشکال دردهاست. در واقع، تنها شکلی از درد است که آقایان می‌توانند با آن درد زایمان را احساس کنند. مسکن‌های موثر پیش از رسیدن به بیمارستان به بیمار تجویز می‌شود و بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد، به‌ویژه اگر بیمار دچار دردهای مکرر باشد.

 محققان حدود ۱۰۰ بیمار بین سنین ۱۹ تا ۴۹ سال را با سابقه‌ی دردهای ناشی از سنگ کلیه که با درد مداوم و شدید کولیک کلیه به مرکز اورژانس مراجعه کرده بودند برگزیدند.
شرکت‌کنندگان با یک پتوی گرم‌کننده‌ی الکتریکی در ناحیه‌ی پایین شکم و قسمت پایین پشت پوشیده شدند. سپس به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در یک گروه گرمای الکتریکی روشن شد و در گروه دیگر فقط گرمای غیرفعال ناشی از پتو بود.
اضطراب و تهوع بیماران در جداولی توسط پرستارانی که نسبت به گروهی که بیمار در آن قرار داشت بی‌اطلاع بودند، ثبت شد.
۷۴ نفر از ۱۰۰ نفر واقعاً سنگ مجاری ادراری داشتند و فقط این تعداد به آنالیز نهایی راه پیدا کردند. بنابراین ما مطمئن نیستیم که چنین نتیجه‌ای برای بیماران با دردهای مشابه کولیک کلیوی هم یک‌سان باشد.
تمام بیماران در گروه با گرمای فعال کاهش ۵۰ درصد درد را گزارش کردند، در مقایسه با گروه با گرمای غیرفعال که تقریباً هیچ تغییری در درد آن‌ها دیده نشد (P<0/1).
مشابه چنین بهبودی قابل توجهی در اضطراب و تهوع گروه با گرمای فعال نیز دیده شد، در مقایسه با بهبود جزیی (آن هم اگر وجود داشت) که در گروه با گرمای غیرفعال وجود داشت.
بنابراین گرم کردن موضعی با یک پتوی گرم‌کن الکتریکی در قسمت تحتانی شکم می‌تواند اضطراب و تهوع ناشی از کولیک کلیوی ثانویه به سنگ‌های کلیه را کم کند.

Ref: www.aafp.org

دکتر سیدمحمد محمدی
نشانی: رشت، خیابان تختی، نبش کوچه‌ی گلستان، کلینیک بستری درمان و بازتوانی اعتیاد رویش سبز، تلفن: ۷۲۲۷۲۷۱