نظام پزشکی خانه‌ی ماست/ دکتر حمید طهماسبی‌پور

tahmasbi2حدود یک ماه تا برگزاری انتخابات سازمان نظام ‌پزشکی باقی مانده است. نظام پزشکی جزو با سابقه‌ترین سازمان‌های صنفی کشور است که منافع صنفی قشر تحصیل‌کرده و فرهیخته‌ی پزشکی، اعم از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و … را در سطح کشور نمایندگی می‌کند.
در فاصله‌ی انتخابات دوره‌ی گذشته تاکنون تغییرات گوناگونی در نظام سلامت و درمان به‌وجود آمده که تاثیرات عمیقی بر این نظام گذاشته است. اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و زیان‌باری چون «بیمه‌ی روستاییان» و «پزشک معین» و نیز دخالت‌ نهادهای گوناگون در امور درمان- با ایجاد درمانگاه‌های خیریه و …- با نرخ‌شکنی و بیگاری کشیدن از پزشکان، اقتصاد درمان را دچار آشفتگی کرده و از این راه زیان‌های بی‌شماری بر جامعه‌ی پزشکی به‌ویژه پزشکان عمومی وارد کرده ‌است. بدتر از همه این‌که این زیان‌ها تنها مادی نیست، بلکه شأن و منزلت پزشکان عمومی، چه آن‌ها که در این طرح‌ها به کار گرفته شده و چه آن‌ها که از این طرح‌ها برکنار نگاه داشته شده‌اند، لطمه‌ی جدی دیده و جایگاه رفیع پزشکان عمومی در نظام سلامت به‌کلی نادیده گرفته شده است. (بیشتر…)