مقالات صنفي

نظام پزشکی خانه‌ی ماست/ دکتر حمید طهماسبی‌پور

tahmasbi2حدود يك ماه تا برگزاري انتخابات سازمان نظام ‌پزشكي باقي مانده است. نظام پزشكي جزو با سابقه‌ترين سازمان‌هاي صنفي كشور است كه منافع صنفي قشر تحصيل‌كرده و فرهيخته‌ي پزشكي، اعم از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و … را در سطح كشور نمايندگي مي‌كند. در فاصله‌ي انتخابات دوره‌ي گذشته تاكنون تغييرات گوناگوني در نظام سلامت و درمان به‌وجود آمده كه تاثيرات عميقي بر اين نظام گذاشته است. اجراي طرح‌هاي غيركارشناسي و زيان‌باري چون «بيمه‌ي روستاييان» و «پزشك معين» و نيز دخالت‌ نهادهاي گوناگون در امور درمان- با ايجاد درمانگاه‌هاي خيريه و …- با نرخ‌شكني و بيگاري كشيدن از پزشكان، اقتصاد درمان را دچار آشفتگي كرده و از اين راه زيان‌هاي بي‌شماري بر جامعه‌ي پزشكي به‌ويژه پزشكان عمومي وارد كرده ‌است. بدتر از همه اين‌كه اين زيان‌ها تنها مادي نيست، بلكه شأن و منزلت پزشكان عمومي، چه آن‌ها كه در اين طرح‌ها به كار گرفته شده و چه آن‌ها كه از اين طرح‌ها بركنار نگاه داشته شده‌اند، لطمه‌ي جدي ديده و جايگاه رفيع پزشكان عمومي در نظام سلامت به‌كلي ناديده گرفته شده است. (بیشتر…)

توسط rashtgps، قبل