0454sهمکاران محترم پزشک، دندانپزشک، دامپزشک، داروساز، بهورز، بهیار و… در سراسر استان گیلان
حفظ میراث دانش پزشکی نسل دیروز برای نسل امروز و فردا به لمس و درک هر چه بهتر مسیر و مقصد تاریخ دیرینه‌ی پزشکی می‌انجامد و همچون رشته‌ای دانه‌های گسسته‌ی آن را گرد هم می‌آورد. ادامه مطلب…