گزارش عملکرد هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی شهرستان رشت (تا پایان مهر ۸۷)

منتشرشده توسط rashtgps در تاریخ

۲۴/۳/۸۷٫ مجمع عمومی و انتخابات انجمن پزشکان عمومی رشت:
مجمع عمومی صبح ۲۴/۳/۸۷ با شرکت ۱۴۸ تن از همکاران- که در تاریخ انجمن رشت بی‌سابقه بود- برگزار شد.
اعضای هیات مدیره:
۱- دکتر سونیا معصومی، ۱۱۳ رای
۲- دکتر مسعود جوزی، ۱۰۳ رای
۳- دکتر حمید اخوین، ۹۶ رای
۴- دکتر آنه‌محمد دوگونچی، ۹۱ رای
۵- دکتر مهرداد ب. محمودی، ۸۸ رای
۶- دکتر جعفر ثابت‌قلب قربانی، ۸۷ رای
۷- دکتر مهدی حسین‌پور، ۷۹ رای
۸- دکتر حمید طهماسبی‌پور، ۷۱ رای
۹- دکتر محمد بخشعلی‌زاده، ۶۹ رای

اعضای علی‌البدل:
۱۰- دکتر محمدعلی نیاکویی، ۵۷ رای
۱۱- دکتر حسن صادق‌زاده، ۵۲ رای

بازرس:
دکتر علی‌اصغر اشرف‌نژاد، ۷۱ رای
بازرس علی‌البدل:
دکتر مسعود مسلم، ۶۰ رای

۵/۵/۸۷٫ جلسه‌ی غیررسمی هیات مدیره‌ی جدید:
دستور این جلسه معرفی دو تن از همکاران به‌عنوان «پزشک نمونه» به «مجمع انجمن‌های علمی- تخصصی گروه پزشکی گیلان» بود که با اکثریت آرا به‌ترتیب دکتر موسی دانش‌حکمتی و دکتر مرضیه مصدقی به‌عنوان «پزشک نمونه» و دکتر شهمیر میرزاجانی به‌عنوان «پزشک پیش‌کسوت» انتخاب شدند. با انصراف دکتر میرزاجانی از معرفی، تنها دو همکار نخست به «مجمع …» معرفی شدند.
۳۰/۵/۸۷٫ تایید انتخابات ۲۴/۳/۸۷ انجمن پزشکان عمومی رشت توسط دکتر هویدا، رییس انجمن پزشکان عمومی ایران؛ شکایت دکتر مسعود مسلم، نامزد بازرسی انتخابات، از نحوه‌ی شمارش آرا و مجموعه‌ای از رویدادهای ناخواسته‌ی متعاقب آن، سبب شد تایید این انتخابات بیش از دو ماه تاخیر داشته باشد.

۴/۶/۸۷٫ نخستین جلسه‌ی رسمی هیات مدیره‌ی جدید:
در این نشست پس از قدردانی از زحمات دکتر مهدی حسین‌‌پور، ریاست وقت انجمن، با توجه به اساسنامه‌ی جدید انجمن‌ها که در آن تصدی بیش از دو دوره برای رییس و دبیر انجمن منع شده است، با اکثریت آرا دکتر حمید اخوین به‌عنوان رییس و دکتر مسعود جوزی به‌عنوان دبیر انجمن برگزیده شدند. همچنین دکتر آنه‌محمد دوگونچی به‌عنوان نایب رییس و دکتر سونیا معصومی به‌عنوان منشی انتخاب شدند و دکتر جعفر ثابت‌قلب قربانی در سمت خزانه‌دار انجمن ابقا شد. در مورد «شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی ایران» هم قرار شد دکتر حمید طهماسبی‌پور (به‌عنوان نماینده‌ی دارای حق رای انجمن) و دکتر مسعود جوزی (به‌عنوان نماینده‌ی علی‌البدل) در جلسات حضور یابند. همچنین دکتر حمید اخوین به‌عنوان نماینده‌ی انجمن در «مجمع انجمن‌های علمی- تخصصی گروه پزشکی گیلان» و دکتر محمد بخشعلی‌زاده، دکتر حمید طهماسبی‌پور، دکتر مسعود جوزی و دکتر سونیا معصومی به‌عنوان نمایندگان انجمن در «شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی استان گیلان» برگزیده شدند. نشست فوق با حضور بازرس و ۸ تن از اعضای هیات مدیره برگزار شد و تنها دکتر بخشعلی‌زاده به‌علت مسافرت خارج از کشور در آن غایب بود.

۵/۶/۸۷ تا ۳۱/۶/۸۷٫ اقدامات بین دو جلسه:
۸/۶/۸۷٫ حضور دکتر مسعود جوزی به‌عنوان نماینده‌ی انجمن پزشکان عمومی رشت در پنجمین نشست «شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی ایران»

۳۱/۶/۸۷٫ دومین جلسه‌ی هیات مدیره:
دستور جلسه و مصوبات:
۱-    ارایه‌ی گزارش جلسات «شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی ایران» و «مجمع انجمن‌های علمی- تخصصی گروه پزشکی گیلان» (به گزارش دکتر اخوین این جلسه به‌دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد)
۲-    بحث در مورد تحویل اسناد و مدارک از دبیر قدیم به دبیر جدید (که انجام نشد)
۳-    بررسی اولویت‌های آینده‌ی انجمن
۴-    تصویب پی‌گیری موضوع عوارض شهرداری
۵-    تصویب حق عضویت سال ۱۳۸۷ (۸ هزار تومان)
۶-    تصویب ساخت مهر با آرم جدید انجمن و انتشار سربرگ و قبض حق عضویت.

۱/۷/۸۷ تا ۷/۷/۸۷٫ اقدامات بین دو جلسه:
۱-    ارسال نامه‌ی معرفی هیات مدیره‌ی جدید به نهادهای صنفی، دانشگاهی و بیمه‌ای
۲-    ارسال sms برای ۳۹۰ تن از پزشکان عمومی شهرستان رشت برای ثبت‌نام اینترنتی بازآموزی مدون
۳-    ساخت مهر با آرم جدید انجمن و انتشار سربرگ و قبض حق عضویت
۴-    درخواست تشکیل جلسه از شورای شهر با حضور مدیران شهرداری برای بررسی موضوع عوارض شهرداری.
۷/۷/۸۷٫ ملاقات رییس و دبیر انجمن با دکتر امینیان (رییس خدمات درمانی استان)؛ دستور جلسه:
۱-    معارفه
۲-    بررسی چگونگی اجرای طرح «پزشک خانواده» در شهرها.
۷/۷/۸۷٫ ملاقات رییس و دبیر انجمن با دکتر قاهری (مدیر درمان تامین اجتماعی استان) و دکتر شهدی‌نژاد (رییس دفتر اسناد پزشکی)؛ دستور جلسه:
۱-    معارفه
۲-    بررسی مسایل فی‌مابین (تعرفه، قرارداد و …)
۳-    بررسی طرح‌های کشوری تامین اجتماعی (درمانگاه‌های معین، ویزیت در منزل و …).
۷/۷/۸۷٫ نامه به دکتر شهدی‌نژاد (رییس دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان) در مورد پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه‌ی ویزیت دو ماه اول امسال

۷/۷/۸۷٫ سومین جلسه‌ی هیات مدیره:
دستور جلسه و مصوبات:
۱-    گزارش عملکرد دو هفته‌ی گذشته و نامه‌های رسیده
۲-    قرائت نامه‌ی ۴ تن از اعضای هیات رییسه‌ی «شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی استان گیلان» و تبادل نظر درباره‌ی پاسخ‌گویی به آن
۳-    تصویب تشکیل کمیته‌ی «تشکیلات» به مسوولیت دکتر طهماسبی‌پور
۴-    تشکیل سایر کمیته‌های فرعی (وقت نشد).

۸/۷/۸۷ تا ۲۸/۷/۸۷٫ اقدامات بین دو جلسه:
۹/۷/۸۷٫ حضور دبیر انجمن در جلسه‌ی مشترک با اعضا و مشاوران کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر رشت و سه تن از مدیران واحدهای درآمد و حقوقی شهرداری به‌همراه دکتر پورکاظمی (دبیر نظام پزشکی رشت)؛ دستور جلسه: بررسی موضوع عوارض شاغلان حرف پزشکی. قرار شد دبیر انجمن با حضور در محل سازمان درآمدهای عمومی شهرداری پی‌گیر مباحث مطرح‌شده در این جلسه باشد.
۱۶/۷/۸۷٫ ارسال sms برای ۳۹۰ تن از پزشکان عمومی شهرستان رشت برای شرکت در بازآموزی یک‌روزه‌ی غدد
۲۷/۷/۸۷٫ حضور دبیر انجمن در سازمان درآمدهای عمومی شهرداری رشت و مذاکره با مهندس جواد حرفت‌خواه، رییس این سازمان، در مورد عوارض گروه پزشکی

۲۸/۷/۸۷٫ چهارمین جلسه‌ی هیات مدیره:
دستور جلسه و مصوبات:
۱-    گزارش عملکرد سه هفته‌ی گذشته و نامه‌های رسیده
۲-    تصویب تشکیل کمیته‌ی «آموزشی و پژوهشی» به مسوولیت دکتر معصومی
۳-    تصویب تشکیل کمیته‌ی «مالی و رفاهی» به مسوولیت دکتر بخشعلی‌زاده
۴-    تصویب تشکیل کمیته‌ی «انتشارات» به مسوولیت دکتر جوزی
۵-    تصویب تشکیل کارگروه «پزشک خانواده و طرح‌های سیستم سلامت» به مسوولیت موقت دبیر انجمن
۶-    تصویب احاله‌ی پی‌گیری موضوع عوارض شهرداری به نظام پزشکی رشت
۷-    پاسخ به درخواست نظام پزشکی مبنی بر معرفی نماینده برای حضور در گشت‌های مشترک با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در مورد بازرسی از درمانگاه‌ها
۸-    بررسی طرح مراکز درمانی معین بیمه‌ای و اعلام موضع مبنی بر مخالفت با این طرح و قرار بر پی‌گیری آن در سطوح شهری، استانی و ملی
۹-    تصویب انتشار خبرنامه‌ی داخلی با مسوولیت دکتر جوزی و همکاری چند تن دیگر از اعضا.


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.