این سایت برای درج اخبار و طرح دیدگاه‌های مربوط به پزشکان عمومی راه‌اندازی شده است. منتظر یاری شما هستیم. نشانی پستی: رشت، میدان انتظام (رازی)، ابتدای بلوار شیون فومنی، خیابان نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت، دبیرخانه‌ی انجمن‌های پزشکی، انجمن پزشکان عمومی رشت کد پستی: ۱۴۱۶۱-۴۱۴۵۹ صندوق پستی: ۳۸۳۳-۴۱۶۳۵

ارتباط مستقیم با دکتر حمید طهماسبی‌پور، رییس انجمن: تلفن: ۳۴۵۰۳۳۳۴-۰۱۳

Email: hamtapor@gmail.com

ارتباط مستقیم با دکتر آرش عصاری، دبیر انجمن:

Email: arashasary@yahoo.com

ارتباط مستقیم با دکتر مسعود جوزی، مسوول کمیته‌ی انتشارات:

تلفن: ۳۳۳۶۷۶۲۶-۰۱۳

Email: masoud_jowzi@yahoo.com

ارتباط مستقیم با دکتر رقیه حج‌فروش، مسوول سایت:

تلفن: ۳۳۱۱۳۸۰۰-۰۱۳

Email: dr.hajf@gmail.com