پزشک خانوده در استرالیا

منتشرشده توسط rashtgps در تاریخ

دکتر سونیا معصومی پزشک عمومی

درمورد سیستم پزشک خانواده در استرالیا ورضایت پزشکان عمومی از نحوه اجرای آن در استرالیا بسیار شنیده وشاهد بودم که پزشکان عمومی بسیاری به آنجا مهاجرت نموده واغلب راضی بوده اند با توجه به اینکه پزشک خانواده در ایران هم در حال اجرا می باشد وقتیکه یکی از بستگان را که مدت ۵ سال است مهاجرت نموده و بعنوان پزشک عمومی درآنجا مشغول بکار بوده وقبلا از رضایت مندیشان از درآمد ونحوه کارکرد در آنجا شنیده بودم تصمیم گرفتم با ایشان به گفتگو نشسته و از جزییات ومراحل مختلف آن پرسش نموده ودراختیار همکاران محترم قرار دهم شاید بتوان با تبادل نظر با اولیای امروالگوقرار دادن آن مشکلات پزشکان عمومی در ایران را حل نمود .
این گفتگو به صورت پرسش وپاسخ بوده واز اولین مرحله چگونگی ورود به آن سیستم برای پزشکان ایرانی وهمینطور چگونگی کار کرد پزشکان عمومی در آن سیستم به صورت مرحله به مرحله می باشد.

سوال اول –برای اینکه وارد سیستم پزشک خانواده شد چه مراحلی باید طی گردد؟
پاسخ:ابتدا بایدیک امتحان AMC(Australian Medical Concil)ویک امتحان   MCQ(Multiple Concile Question) که یک امتحان ۱۵۰سوالی وکامپیوتری است داده شود این امتحان درایران برگزار نمی شود نزدیکترین محل دبی وترکیه بوده وهمینطور در استرالیا هزینه آن در استرالیا ۵ سال قبل ۲۱۰۰ دلار بود همینطور یک امتحان IELSTکه شامل ۴ مرحله speaking, listening,reading وwriting بوده و نمره موردقبول آن مینیمم ۷ از ۹ است واعتبارش ۲ ساله می باشد در ایران برگزارشده ودونوع جنرال وآکادمیک دارد . جنرال وآکادمیک آنهاییکه قصد مهاجرت دارند جنرال وآنهاییکه قصد کار واقامت دارند آکادمیک. یک امتحان دیگر OET که شامل ۴مرحله
Speaking,listening,reading
وwriting بوده نمره قبولی BازD می باشد. ونمره قبولی مینیمم Bاز ِD بوده واعتبار آن دوساله است.
OET آسانتر بوده ودر همه مراحل سوالات به صورت کیس پزشکی است برخلاف IELST که سوالات عمومی است

 

IELST که سوالات عمومی است
متقاضیان باید سابقه ۵ سال کار پزشکی در کشور خودش ویا در هرکشور دیگه ای داشته سابقه کار توسط Medical Concilارزیابی شده وهزینه اش ۱۵۰۰ دلار است
گواهی کاررا باید از کارفرمای مرکزی که کار میکرده دریافت ویک نامه ساپورت Recommend هم می خواهند که ۳ پزشکی که با ایشان کار میکردند باید تایید یه وهمینطور تایید یه ۳ غیر پزشک مثل داروخانه ٍماما ٍپرستار مرکزی که کار میکردند لازم است.حدود ۸ هفته طول می کشد تاآنها تایید کنند که چند درصد کاری که می کردند معادل کارآنهاست وپس از تایید یک شماره به نام ECFMGبه ایشان داده می شود که هر پزشکی شماره مخصوص به خودش را دارد البته برای گرفتن آن دانشنامه لازم بوده واین شماره در کالیفرنیا صادر می شود .
۲- مرحله پیدا کردن کار:
بعد از گرفتن ECFMGمتقاضی باید دنبال کار بگرددکه می تواند دربیمارستان با کلینیک(مطب) باشد پیشنهاد کار یا job Offerرا باید دراسترالیا گرفت یعنی به مراکز مختلف وکلینیکها زنگ زدشرایط را گفت وهمینطور سابقه کاررا ومدارک را ارایه داد دانستن زبان دوم هم مهم است . وقبل از شروع به کار یک مصاحبه دارند که مدت آن ۹۰ دقیقه واسم آن (pesci) می باشدکه بین متقاضی و۴ پزشک که دارای بورد بوده صورت گرفته وباید تایید شوند تا مشغول به کار گردند .البته قبل از ثبت نام امتحان PESCIباید از کارفرما نامه داشته باشند یعنی اول به کارفرما زنگ می زنند مشخصات خود.امتحان های داده شده سابقه کار ارزیابی شده شماره ESFMGوهمینطور زبان دوم را که به آن مسلط هستند وتوانمند یهایی که دارند مثلا گذاشتن IUDیا دوره ترک اعتیاد و…..را به کار فرما می گویند ودر صورت تایید کارفرما برگه ای از ایشان گرفته ودرامتحانPESCI شرکت می کنند که امتحان پر استرسی بوده وحدود ۳۰۰۰ دلار است امتحان همانطور که گفته شد توسط ۴-۵ نفر گرفته شده کیس می دهند ومرتب کیس را سختتر می کنند یکنفر سوالات مدیکال را می پرسد ویک نفر سوالات Etical(اخلاق پزشکی)را که طبق قوانین استرالیا است البته کتاب Etic هم موجود است از بیمه هم میتوان پرسید البته بیمه مسیولیت خودشان چون هر پزشکی باید خودش را بیمه مسیولیت نماید و جواب Pesciیک هفته تا یک ماه طول می کشد وگام به گام جواب می دهند اگر امتحان مثلا زنان خوب نبود باید برود امتحان زنان داده ویا کورس آن را بگذراند که به صورت آنلاین وجود دارد ولی اگر خوب و قبول شده باشند می توانند کارراشروع کنند البته بعد از امتحانات جواب امتحان را با نمرهECFMG بهMedicare که مثل نظام پزشکی است میفرستند.

.شماره نظام را که Australian Provider Numberنام دارد را گرفته ومی توانند مهر سفارش دهندواز روز بعد شروع به کار نمایند وحتماٍ باید برای Immigration فرستاده تا ویزای کار دریافت کنند وخیلی سریع جواب می دهند و۴ ساله هست .یک نکته دیگراینکه تا ۱۸ ماه اول بایدتو کلینیکی کارکنند که سوپر وایزر داشته باشند تا اکه سوالی داشته باشند ازسوپروایزر بپرسندسوپر وایزر متخصص پزشکی خانواده است وامتحانات را پاس کرده وبرای اینکه سوپر وایزر نخواسته باشن باید ۵/۱سال کار کرده یک امتحان َ Amc clinicalبدهند که ۱۶ station است که ۱۴ تا باید پاس شود واگر فرضاٌ ۱۲ -۱۳ تاپاس شوذباید دوباره امتحان بدهند.بعد از ۴ سال می توانند پزشک خانواده شوند ولی برای اینکه پزشک خانواده شوند باید ۳ امتحان بدهند( زیر ۴ سال پزشک خانواده نیستند بلکه بصورت شیفتی وقرار دادی کار میکنند ) امتحانهایی که باید بدهند۱- AKTtest2-KFPکه تشریحی است و بعد OSCIکه این مثل همان امتحان بالینی بوده وسخت تر است ۱۲ هزار دلار قیمت دارد بعد ازدادن امتحانها می شوند پزشک خانواده استرالیا FRACGP(Fellow Royal Australian General Practitione)وکسیکه بعد از ۴ سال این مدرک را بگیرد می تواندکلینیک زده یا کار فرما وسوپر وایزرشودوهر تعداد که بخواهد پزشک استخدام کند که از نظر مالی بهتر است واگر این امتحان پاس نشود طی ۴سال از شروع به کار باید به دانشگاه رفته ویک دوره یکساله ببیند.
نکات :هر پزشک باید سالانه حق عضویت به Medicare که مشابه نظام پزشکی است بپردازد نزدیک به ۱۵۰۰ دلاروهمینطور اجبارا باید بیمه مسیولیت پزشکان شود که البته بستگی به درآمدشان دارد وبر اساس آن بیمه میشوند وسومین پولی که میدهند به Gp college می باشد.

محیط کار وشرایط کلینیک
می توان کلینیک یک شیفته داشت ویا کلینیک بزرگ که مثل درمانگاه های ایران است ولی هر کلینیک باید یک اتاق تزریقات به اسم Treatment Room داشته باشد که شامل حد اقل ۲ تخت ودستگاه نوارقلب وامکانات CPRبوده ولی الکترو شوک اچباری نیست .یک اتاق CSRکه اتوکلاو باید داشته باشد وآشپزخانه اطاق خواب پزشک حتی برای شبانه روزی ها وچود ندارد چون پزشک باید بیدار باشد وهمینطور اتاق پزشک (اتاق تزریقات به تعداد پزش بستگی دارد)هر کلینیک باید حد اقل ۲ پزشک داشته باشد اطاق پزشک شامل تخت معاینه چراغ بزرگ بالای سر وسیفتی باکس ووسایل معاینه می باشد.
انواع کلینیکها :یا روزانه هستند یا سوپر کلینیک که ۲۴ ساعته است وحتما باید داروخانه ۲۴ ساعته باشد درسه شیفت پزشک داشته باشد ودر هرشیفتی یک پرستار یک منشی ویک سکیوریتی وهمینطور پاتولوژی حتماٌ باید باشدوبعضی ها رادیو گرافی هم دارند ضمناٌ هر کلینیک می تواند فیزیوتراپ وکایرو پراکتیک داشته باشد وهمینطور مشاور تغذیه ولی ماما فقط در بیمارستان وکار غیر بیمارستان ندارند.

ساعات کار کلینیکها :غیر از سوپر کلینیکها (شبانه روزی)به صاحب کار بستگی دارد معمولاٌاز ۸ صبح تا ۵ عصربعضی ها از ۷ صبح باز می کنند بعضیها تا ۱۰ شب هستند صاحب کلینیک میتواند چند نفر غیر پزشک هم باشد ولی حتما ٌ بایدحد اقل یک پزشک باشد کلینیکها همه خصوصی بوده ودولتی ندارند ولی بررسی دولتی می شوند بیمارستانها خصوصی ودولتی بوده متخصصین می توانند هم در دولتی وهم خصوصی کار کنند ومطب خصوصی داشته باشند.
شرایط پرداخت :ساعات کاری توافقی بوده وهمینطور طول مدت کار وهمه چیز کامپیوتریست در مورد مراجعه به پزشک بیمار تصمیم می گیرد که به یک پزشک خاص مراجعه کند یا به هر پزشکی که آنجا کار میکند بیمار هیچگونه پرداخت وجهی ندارد وهمه بیمه هستند وفقط یک نوع بیمه وجوددارد وآن بیمه Medicare است که با تمام سانترهای پزشکی قرارداد دارد وتمام کسانیکه اقامت دارند بیمه هستند واز مالیاتشان حق بیمه پرداخت میشود اگر اقامت نداشته باشند باید خودشان را بیمه خصوصی کنند ویا ویزیت بدهند.
بیمه دولتی اکثر آزمایشات را پوشش می دهد بجز بعضی آزمایشات خیلی خاص را که لیست دارند رادیوگرافی سونو وسی تی اسکن تحت پوشش بیمه ولی MRI پولیست که می توانند بیمه خصوصی کنند .
وضعیت بیمارستانها :هم دولتی هم خصوصی است وپزشک عمومی میتواند به هر دوجا ارجاع دهد وبیمار حتما از طریق سیستم ارجاع به متخصص مراجعه نماید مگر درموارد اورژانس که نیاز به پزشک خانواده نیست.
درمورد ویزیت بیماران هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد .وچون برای هر مریضی باید وقت گذاشت باید جوری تنظیم کرد که با تایم (زمان ویزیت ) هماهنگ باشد وبیش از ۴۰ مریض نمیشود دید.

ساعات کار پزشکان به قرار دادشان بستگی دارد که چه ساعتی را انتخاب کنند
پرداختها هر ۲ هفته یکبار تا ماهی یکبار است وآنهم بستگی به قراردادبیمه با صاحب کلینیک دارد دولت فقط بیمارستانها را پوشش می دهد هزینه ها به صاحب کلینیک پرداخت میشود وصاحب کلینیک طیق قرارداد به پزشک می پردازد
در مورد کارهای جانبی هر پزشک می تواند کار پوست به شرط آنکه دوره اش را دیده باشد انجام دهدکه یک دوره آنلاین ویا حضوری می باشد ودانشگاه ها هم میگذارندوهم کالجGP ترک اعتیاد برای همه کلینیکها اجباریست یعنی هر کلینیکی باید یک پزشک که کار ترک اعتیاد انجام میده داشته باشه والبته باید دوره ش را گذرانده باشه ودانشگاه ها و(کالجGP)هم دوره برگزار میکنند. برای ترک اعتیاد بایک داروخانه خاص قرار داد دارند ومریض میتونه به هر کلینیکی زنگ بزنه بپرسه که ایا متادون دارند یا نه بعد مراجعه کنه دکتر نسخه کرده واز داروخانه بگیرن حضور مشاور ترک بری کلینیکهای بزرگ بستگی به کارفرما داره ولی باید باشه اما کلینیکهای کوچک اجباری نیست .
پرداخت بیمه به کلینیکها به چند فاکتور بستگی داره ۱- ساعت ویزیت بیمار از ۸شب تا۸ صبح وهمینطور روزهای یکشنبه وتعطیلات وهمینطور روزهای شنبه از ظهر ببعد دوبرابر است .
زمان ویزیت برای هربیمار بین ۵-۲۰ دقیقه که ۸صبح تا ۸ شب ۲۱ دلار بیمه به کلینیک میده وکلینیک به پزشک ۱۰ دلار میده به ازای هر بیمار اگر بالای ۲۰دقیقه باشه ۳۸ دلار که نصف آن مال پزشکه اینها ویزیت اولیه است اگر ساعات غیر اداری باشه ۴۴ دلار برای زیر ۲۰ دقیقه .۸۸ دلار برای بالای ۲۰ دقیقه برای نوار قلب ۱۵ دلار برای بخیه ها بستگی به جای بخیه داره که در صورت گران تره .هر کدام ضرایبی داره که نزد بیمه هست .
برای جلوگیری از تقلب چون براساس اعتماد هست Medicare به طور راندوم چک میکنه همه را بررسی میکنه .واگر خطا وتقلبی صورت بگیره تمام پولی را که داده پس میگیره برای دیابت وآسم وCOPDپول اضافه تر می دهند وهمینطور ۷۵ سال به بالاوزیر ۴ سال وبراساس قوانین بیمه
پزشک فول تایم ۳۷ ساعت در هفته کار میکند یک پزشک میتونه چند جا کار بکنه ولی اگرتعداد ویزیت بطور غیر معمول بالا باشه جریمه می کنند چون می گویند وقت نگذاشتین همانطوریکه گفته شد ویزیت معمولی بین۵-۲۰ دقیقه است وباید طوری تنظیم بشه که مریض زیاد منتظر نماندوسریع هم ویزیت نکنند تکمیل نت بستگی به تایم دکتر دارد ودرهمان شیفت باید تمام شود .
پرداخت به منشی وپرستار وغیره ساعتی وبا کار فرمااست هر کلینیک باید یک مدیر داشته باشد وبعضی کلینیکها که شلوغ هستند چند پرسنل واگر خلوت باشد فقط یک شیفت پرستار داشته برای صبح یاعصر .
درمورد پرداخت فیزیوتراپ یا کایروپراکتیک وتغذیه بیمه به صاحب درمانگاه میدهد وبراساس قراردادبه کارکنان پرداخت می شود البته فقط ۵ بیمار درسال رایگان است وبیش از آن باید بیمار هزینه را پرداخت نماید .
شرح وظایف پرستار :بستگی به کلینیک دارد پانسمان تزریقات ECG بخیه وآماده کرن بیمار مثلا برای گذاشتن IUD وتمیز کردن اتاق پزشک به عهده پرستار است اما اصلی ترین کار پرستار تریاژاست که گرفتن شرح حال بوده وهمینطور کارهای اولیه وکمک به گچ گیری وآتل که کلا کار گچ گیری وآتل را پزشک انجام می دهد .
این بود وضعیت پزشکی عمومی در استرالیا امیدوارم مسیولین بهداشت ودرمان از آن الگوبرداری نمایند..

نویسنده: دکتر سونیا معصومی

پزشک عمومی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.