food_allergy-sدر حدود ۱۵% جمعیت عادی واکنش ناخواسته نسبت به مواد غذایی را گزارش می‌کنند ولی شیوع واقعی آلرژی غذایی کمتر از این میزان است (۴-۱% در کل جمعیت).
خیلی از مردم به‌اشتباه فکر می کنند که به یک ماده‌ی غذایی خاص حساسیت دارند و از آن ماده‌ی غذایی اجتناب می‌کنند بدون آن که با پزشک مشورت کرده باشند و این پرهیزهای بی‌رویه گاهی عوارض سوءتغذیه را به‌دنبال دارد. ادامه مطلب…