اخبار انجمن

نوبت دوم مجامع عمومی انجمن پزشکان عمومی ایران

نوبت دوم مجامع عمومی انجمن پزشکان عمومی ایران روز ۱۴ آذر برگزار خواهد شد. بر اساس دو اطلاعیه‌ی جداگانه‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران، نوبت دوم مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده‌ی انجمن به‌ترتیب ساعت ۸ و ۱۰ صبح جمعه ۱۴ آذر برگزار خواهد شد. بر این اساس، دستور نوبت اول مجمع بیشتر بخوانید...

توسط rashtgps، قبل