سمينارها (آموزش مداوم و...)

همایش جامع مدون پزشکان عمومی

۹۰/3/1، انجمن پزشکان عمومی رشت: همایش جامع مدون پزشکان عمومی از دهم تا سیزدهم خرداد 1390 طی چهار روز و در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد. اين همايش كه ويژه‌ي پزشکان عمومی است، روزانه در دو شيفت برگزار می‌شود و هر شيفت برنامه در صبح يا عصر به‌صورت مستقل 5 امتیاز مدون دارد و شركت‌كنندگان طی چهار روز مجاز به ثبت‌نام حداكثر 8 برنامه (40 امتياز مدون) هستند. (بیشتر…)

توسط rashtgps، قبل